İnsan hakları örgütlerinden işkenceyi önlemek için 10 kıstas

OMCT, İHD, SOHRAM, TOHAV ve TİHV, 26 Haziran “İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” kapsamında yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye’de işkence, kötü muamele, hukuksuz yargılamalar ve pek çok alanda gerçekleşen insan hakları ihlallerini sıralayarak, sorunun çözümü için uyulması gereken 10 kıstası açıkladı. Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), İnsan Hakları Derneği (İHD), Sosyal Hizmet Rehabilitasyon