Neoliberalizmin Mimarlığı – Douglas Spencer

Aşağıdaki metin Douglas Spencer’ın “Neoliberalizmin Mimarlığı: Çağdaş Mimarlığın Denetim ve İtaat Aracına Dönüşme Süreci” başlıklı kitabının “Sunuş” bölümünden seçilmiştir. Fotoğraflar e-skop tarafından eklenmiştir. Özellikle 1960’ların sonlarından itibaren mimarlık kültürü, felsefe, dilbilim, medya, fizik, biyoloji, bilişim ve matematik başta olmak üzere pek çok bilgi alanından devşirdiği birtakım hakikatlerin sözcülüğünü yapmakla meşgul. Son zamanlardaysa, neoliberalizmin dogmalarını düpedüz benimseyip yayma yönünde birtakım

Mimarlık, Neoliberalizm ve Hakikat Oyunları – Douglas Spencer

Aşağıdaki metin, Douglas Spencer’ın The Architecture of Neoliberalism: How Contemporary Architecture Became an Instrument of Control and Compliance (Londra, New York: Bloomsbury, 2016) başlıklı kitabının sunuş bölümünden kısaltılarak çevrilmiştir. Pürüzsüz bir alana yayılmış sürüler halinde insan modelleri. Binalar arasında güdülüyor;  yerden yükseltilmiş kaldırımlar boyunca yönlendiriliyorlar. Akışkan bir mimari bu. Sanki hiç yoktan varlık kazanıyor. Dış yüzeylerini süsleyen kıvrımlar,