ALMANYA TÜRKİYE’YE MALİ YARDIMA HAZIRLANIYORMUŞ (!) – Mustafa Durmuş

Bugün ABD’li Wall Street Journal Gazetesinde yer alan bir haber yoruma göre (1), Alman Hükümeti Türkiye’ye acil bir yardım planı hazırlığı içindeymiş. Bunun nedeni Türkiye ekonomisindeki bir çöküşün Avrupa’ya sirayet etmesi halinde, bölgenin istikrarsızlaşacağı ve bunun çok ciddi ekonomik ve siyasal sonuçlarının olacağı endişesi. Bu yardımın nasıl yapılacağı konusundaki görüşmeler henüz başlangıç aşamasında, ama 2010