Devletin dili ve ‘anadiller belası’ – Hüseyin A. Şimşek

Sonunda, hazırladığı raporu ülke kamuoyununa doğru dürüst açıklayamadan, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu 2005 yılı sonbaharı başında kaldırılmış. “Türkiye Lozan anlaşmasını gerektiği gibi uygulamıyor. Anlaşmanın 39. Maddesi bütün yurttaşlara dilediği dili ticarette, açık ve kapalı toplantılarda, her türlü basın ve yayın araçlarında kullanma hakkı getirmiştir.” Bir varmış, bir yokmuş; vakti zamanında tek bir dili olsun