Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! – TTB

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 24 Ocak 2018 tarihinde yaptığı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama sonrası Sağlık Bakanlığı’nın, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyelerinin Sağlık Bakanlığı’ndaki görevlerinden uzaklaştırmalarına dönük soruşturmaları hız kazandı. TTB Merkez Konseyi tarafından konu ile ilgili 02 Ağustos 2018 tarihinde TTB’inde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi