Olguların Üreticisi Olarak Sanatçı – Devin Fore

Aşağıdaki metin, Devin Fore’un, October dergisinin 118. sayısı (Güz 2006) için kaleme aldığı sunuş yazısından kısaltılarak çevrildi. Bu sayı, 1920’lerde Sovyetler Birliği’nde ortaya çıkan ve sanatçının, olguların edilgin gözlemcisi olmaktan çıkıp üreticisi haline gelmesini savunan faktografi pratiğini konu alıyor. Olgular teoriyi çürütüyorsa eğer, ne mutlu teoriye. Viktor Şklovski, “Sosyolojik Yöntemin Savunusu”, 1927   Faktografiye ilişkin herhangi bir