‘68’linin cebindeki kızıl kitap – Aydın Çubukçu

“Büyük Proleter Kültür Devrimi”nin, Mao’nun parti içindeki muhalifleri temizlemek için başvurduğu kitlesel bir güç seferberliği olduğu, bu parti içi siyasal hedefi bile gerçekleştiremediği ölümünden sonra apaçık görüldü. ‘60’lı yılların ikinci yarısından itibaren toplumsal muhalefetin sivri ucu haline gelmiş olan Türkiye öğrenci hareketi, üniversitelerde boykot ve işgal eylemlerinin yanı sıra, Amerikan emperyalizmine karşı hemen her gün

15-16 Haziran’ı dağlarda karşıladık! – Mustafa Kemal Kaçaroğlu

Bizler Milli Demokratik Devrim stratejisi bağlamında ‘kırlardan şehirleri fethetmek’ gibi bir ‘halk savaşı’ anlayışıyla dağda gerilla eğitimi yapmaya çabalarken “kurtarmayı” hedeflediğimiz işçi sınıfı bizim haberimiz olmadan şehirlerde ayaklanmıştı! Çok büyük bir şok yaşıyorduk, ezberimiz bozulmuştu. 15-16 Haziran işçi  direnişi,  işçi sınıfı mücadelesi açısından altmışlı yılların en görkemli işçi direnişidir. Bilindiği gibi 1970’de çalışma yaşamını ve

Sarp Kuray: ‘Ordudaki genç subayların da dahil olduğu devrimci bir hareket bir daha asla olmadı’

68 kuşağı devrimcilerinden ve DEV-GENÇ’in kurucularından Sarp Kuray’dan, 50’li yıllardan başlayarak günümüze uzanan bir yol hikayesi… Seran VRESKALA 68 kuşağından olup Deniz, Mahir, Sinan gibi dönem arkadaşları olan bir öğrencinin devrimci olmama şansı çok azdır bence… Duyarlı ve vicdanlı, eşitlik, özgürlük ve hak arayışında, insan için mücadele etmek isteyen gençlerin devrimci olması elbette kaçınılmaz ama

Hayat Ali’nin gözlerinde kaldı – Fadıl Öztürk

Ali sürgün vermiş Dersim’in Hozat’ında sürgünle eksilmiş biriydi. Derinden bir bağ onları bir araya getirmişti. Bütün bu dramatik geçmişin sebebi elbetteki Ankara’ydı. Bütün bu gürültünün içinde onlar sessiz ve sedasız yaşadılar. Çok geçmişten gelen bir şey vardı aralarında, aşkı da aşan bir şey. Biri kaya gibi sertken, diğeri de ondan hiç geri kalmazdı. Birbirlerinin eksiğiydiler,