Şehir hastaneleri (4): Sağlıkta Emek Sömürüsü – Mehmet Zencir*

Yazının bu kısmında şehir hastanelerinin sağlık emekçilerini nasıl etkileyeceği ortaya koymaya çalışacağız. Bu sorunun yanıtını sağlık hizmetlerindeki neoliberal reformlar ile ortaya çıkan emek rejiminden bağımsız veremeyiz. Birinci basamak dediğimiz dünün sağlık ocakları bugünün aile sağlığı merkezleri/birimlerinden devlet, eğitim araştırma ve üniversite hastanelerine –ister kamu olsun ister özel olsun- sağlık hizmet üretiminin doğası değişmiştir. İşvereni ister