Üniversitelerin sonu: Saray’dan rektör, YÖK’ten dekan, uzaktan ders – Adnan Gümüş

Marmara Üniversitesi içinde yeni üniversite kuran kararname skandalı, bir kısmı ilahiyat kökenli Saray’dan rektör atamaları, Ankara Üniversitesine de açık öğretim hakkı tanınması, tüm üniversitelerin ve MEB okullarının uzaktan eğitime zorlanması, uzaktan eğitimin, dijital eğitimin (benim adlandırmamla e-diktasyon, d-diktasyon) yaygınlaştırılma girişimleri, bir kararnameyle Şehir Üniversitesinin kapatılması, bir başka kararnameyle çeşitli şehirlerde Sağlık Üniversitesine bağlı tıp fakülteleri