Ölü Rehinler: Borç, Kriz ve 21. Yüzyıl Kültürü – Davis Smith-Brecheisen

Aşağıdaki metin, Davis Smith-Brecheisen’in, Mediations dergisinin “Post-Humanisms Reconsidered” başlıklı dosyasında yayınlanan “The Limits of Art” başlıklı yazısından seçilmiş pasajların çevirisidir. Annie McClanahan’ın Dead Pledges: Debt: Crisis, and Twenty-First-Century Culture başlıklı kitabı, 2008 sonrası dünyada borcun –kredinin değil– “ekonomik hayatın tanımlayıcı özelliği” olduğunu gösteren önemli iddialar ortaya koyuyor. “Ölü Rehin” anlamına gelen Dead Pledges başlığı Fransızca “mort gage” kelimesinden geliyor; kitap, borç ile kredinin birbirine