Salgın ve politika – Ayşen Uysal

Geçtiğimiz aylarda bir grup biliminsanı, Brüksel Özgür Üniversite’den Profesör Jean-Michel De Waele ve Aix-en Province Siyasal İncelemeler Enstitüsü’nden Laurent Sermet’nin koordinatörlüğünde, “Covid 19 Krizi Karşısında İktidarlar ve Toplumlar- PoSoC 19” adını verdikleri uluslararası bir ağ kurdu. Altmış farklı ülkenin ekonomi, siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında önde gelen akademisyenlerinden oluşan ağın öncelikli hedeflerinden