Cinsel hakların ayrılmaz parçası: Kürtaj hakkı – Lale Tırtıl

Devletin sorumlu olduğu kamu kurumlarında bedelsiz olarak sunulan hizmetlerin ücretli hale getirilmesi ve giderek hizmetin sunulmaması kadınların sağlık hakkının ihlalidir ve özellikle yoksul kadınları etkilemektedir. Hekimleri meslek etiği yerine yasal düzenlemelere uymaya zorlayan devlet, kadınları da karar veren özneler olmaktan çıkarmaktadır. Cinsel sağlık, bir kişinin cinsel yaşamını zorlama olmadan, zarar görmeden mutlu sürdürebilmesi; istenmeyen gebelikler,