Michael Hardt ile Meclis Kitabı Üzerine Söyleşi

Media For Us: Meclis‘te liderlik konumunun son elli yılda anti-otoriterizm ve demokrasi adına nasıl iç saldırılara uğradığını tartışıyorsunuz. Gelgelelim, tek başına liderliği eleştirmenin bilhassa örgütlenme ve kurumu reddediş durumunda yeterli olmadığını savunuyorsunuz. Bunun yerine, ihtiyaç duyulan şeyin çokluk ve liderlik arasındaki rollerin tersine çevrilmesi olduğunu ortaya atıyorsunuz. Rollerin tersine çevrilmesi derken ne demek istediğinizi anlatabilir misiniz? Çokluk içindeki liderlik nemenem