İktidar ve çevresinin ‘hukuk’ ile karşılaşma anları… – Murat Sevinç

Her iktidar gibi, bir gün bu iktidar da sona erecek. Hangi kurum ne kadar ve kimler tarafından onarılabilecek, şimdiden kestirmesi güç. Sanırım geleceğe kalan berbat miraslardan biri, bu ‘umursamama’ alışkanlığı olacak. Sırtını siyasal iktidara dayayanların her şeyi yapabileceğini ve kesinlikle bedel ödemeyeceğini düşünmesi; anayasanın, yasaların, ilkelerin, teamüllerin, asgari haklılık kaygısının bu ölçüde önemsizleştirilmesi. Ali Duran

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin dayanılmaz hafifliği… Murat Sevinç

Son beş yılda 67 bin sağlık çalışanı saldırıya maruz kalmış. Son üç yılda 431 çalışan intihar etmiş. Yalnızca bir yılda (2017), Sağlık Bakanlığı’na yapılan şiddet konulu şikâyet 13 bin 545. Ve bir hekimin günde baktığı hasta sayısı ortalama 80’miş! Bu rakamlar istatistiklere girenler. Kim bilir ‘sayılmayan vaka’ sayısı nedir. Örneğin, sağlık çalışanlarının gün içinde uğradığı