Düşmanlar ve Yurttaşlar İçin Hukuk – Fikret İlkiz

Ceza kanunları siyasi iktidarların cezalandırma aracı değildir, olmamalıdır. Kanunlar cezalandırmak için bir araç değildir, ceza hukuku hiç değildir. Türk Ceza Kanunu’nun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Terörle Mücadele Kanunu yurttaşların ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü hakkını elinden almak için