Ütopyayı yıkmak için Utopia – Metin Yetkin

Thomas More’un “Utopia”sı, China Miéville’in önsözü ve Ursula K. Le Guin’in sonsözüyle Dipnot Kitap tarafından raflarda yerini aldı. More, eserinde insanların barış ve uyum içerisinde yaşadığı ve mülkiyetin ortak olduğu bir ada- ülkeyi anlatırken; Miéville’in Önsöz’ü ile Le Guin’in Sonsöz’ü, okurun eseri 21. yüzyılın merceğinden ve çağrıştırdığı diğer içerimlerle birlikte değerlendirmesine yardımcı oluyor. “İdeal devlet”