Yapraklar Evi’nde konaklamak – Senem Gezeroğlu

Yazar Mark Z. Danielewski imzalı Monokl Yayınları tarafından yayımlanan “Yapraklar Evi” dipnotlarla, farklı yazı tipleriyle, renklendirmelerle, sayfada sağa sola dağılmış metinlerle ve fotoğraflarla okuru yalnızca kurgusuyla ve diliyle değil, biçimiyle de zorlayarak kitabın tasarımını da hikâyenin bir parçası yapıyor. Danielewski romanında, kitabın fiziksel yapısını yeniden yorumlayarak, denenmemiş bir edebi anlatım yolu seçiyor ve gerçeği okurun