Yerdeniz Kooperatifi: “Kooperatifi bir dayanışma ekonomisi olarak görüyoruz”

Hayatta kalmanın gittikçe zorlaştığı, uygulanan tarım ve ekonomi politikalarıyla güvenilir gıdaya ulaşmanın imkansızlaştığı ve ekolojik yıkımın derinleştiği bir ortamda Kadıköy’de bulunan Yerdeniz Kooperatifi ile kooperatifleşme üzerine konuştuk. Üretici ile karşılıklı bir dayanışma ilişkisi içinde çalışan kooperatif, mülteci kadınların ürettiği ürünler de dahil birçok ürünü ‘tüketiciye’ sunuyor. Satılan ürünlerin ücreti ise doğrudan üreticiye gidiyor. Sözü kooperatiften

İşçi sağlığı ve spor – Çetin Durukanoğlu

Sporun tarihsel gelişimi Spor, temel olarak insanın sağlıklı kalmak, eğlenmek ve serbest zamanını değerlendirmek için yaptığı bir olgudur. Kelime anlamı olarak spor; oyun, oyalanma, eğlenme, dinlenme ve her zamanki işten uzak durma anlamındadır.(1) Sporun tarihsel süreç içerisinde doğuşu ve gelişimi insanın doğayla mücadelesi ile başlar. Tarihteki ilk sporlar ister araçlı, ister araçsız yapılsın, insanlığın gelişim