Pencere kırıcılar: Osmanlı tütün işçileri

Borç batağına saplanmış bir devletin tütün piyasasını yabancı sermayeye teslim etmek zorunda kalmasından bahsederken kapitalizmin gelişiminin sömürgeleşmeyle paralel ilerlediğini görüyoruz. İktidar alternatifi olarak ortaya çıkan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin (İTC) önünü kesmek isteyen Abdülhamit’in grevlerde baba rolünü oynamasına, 20 yılda 77 grev yaşanmasına bakılırsa, 1908 devriminde de boy gösteren işçi sınıfının yabana atılmayacak bir güç olduğu anlaşılıyor