Baudrillard’la Söyleşi: Popüler Kültür, Kitle Kültürü, Müzeleşme – Roger Célestin

Bir tanım önermeye çalışarak başlayalım mı? Bugün Fransa’da popüler kültürü nasıl tanımlarsınız, en belirgin tezahürleri neler? Bununla bağlantılı bir diğer soru –daha önce de Amerika’dan bahsettiğimize göre: Fransızların “culture populaire” dedikleri şey ile Amerikalıların “popular culture” dedikleri şey arasında bir fark var mı? “Popular culture” teriminin ABD’de nasıl kullanıldığını bilmiyorum doğrusu. Orada popüler kültür çok

Müzenin Medyalaşması ve Ofis Müze: Borusan Contemporary – Ali Artun

Sanatın ve estetiğin ne olduğuyla ilgili, modernliğin Rönesans’tan başlayarak geliştirdiği normlar parçalanıyor. Bilginin bütün alanlarında olduğu gibi, sanatta da normativizmin yerini rölativizm alıyor. Dolayısıyla çağdaş müze de rölatif bir nitelik kazanıyor. Her türlü sergi ya da arşiv duruma göre müze olarak adlandırılıyor. “Müze”, içerdiği bütün tarihsel anlamları terk ediyor. Zaten “her şeyin sanat” olabildiği bir

Çağdaş Sanat Müzeleri – Hans Belting

Dünya sanat tarihi, bir söylem ya da anlatı olarak, yaşı  ve menşei ne olursa olsun her tür sanatı ele almaya uygun bir yöntem olduğu iddiasındadır. Çağdaş sanat olarak arz-ı endam eden küresel sanat ise bambaşka bir meseleyi gündeme getirir. Sorulması gereken soru şudur: Günümüzün küresel sanatı hâlâ sanat-tarihsel bir akıl yürütmeye izin veriyor mu; yoksa,