Feminist Bir Distopya: Bizim Ülkemiz

Charlotte Perkins Gilman ”Bizim Ülkemiz: Kadınlar Ülkesi” kitabını feminist yazar ZABEL MİRKAN tarafından kaleme alınan tanıtım yazısı aşağıda yer alıyor. ZABEL MİRKAN “Erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğu şeylerin cinsiyet farklılığından kaynaklandığını gururla iddia ediyorduk. Erkeklerin kadınlarda görülmeyen kötü özellikler sergilediği şeyleriyse büyük bir rahatlıkla ırk özelliği olarak değerlendiriyorduk.” Ellador, yüzyıllardır dış dünyayla bağlantısı olmayan anaerkil bir