Edebiyat çalışmalarını Latour’un Ağ Modeli’ne göre yeniden konumlandırabilir miyiz? – Ezgi Hamzaçebi

Bugün akademik sınırlar içinde hissettiğimiz çaresizliğin panzehirini, Latour’un şikâyet ettiğimiz hemen her şeyin gücünü, arındırma faaliyetlerinden aldığına yönelik argümanında bulabiliriz… Latour, “modern” kavramıyla, yeni bir rejim, hızlanma, kopukluk, zamanda bir devrim gibi anlamlara işaret edildiğini ifade eder.[1] Ona göre, “modern” iki kez asimetriktir, çünkü hem zamanın düzenli geçişindeki bir kırılmayı belirtir; hem de yenenlerle yenilenlerin bulunduğu