‘Covid-19 Pandemisi’nin biyopolitikası ve nekropolitikası – Remzi Altunpolat

İnsanlık, 2019’un son günlerinde baş gösteren Covid-19 Pandemisi ile birlikte, Birinci Paylaşım Savaşı ertesinde yaşanan İspanyol Gribi’nden bu yana tanık olunmayan küresel ölçekli bir salgının girdabı içerisinde, bütün yüzleriyle tam bir “kriz hali”ni deneyimliyor. Covid-19 Pandemisi, aslında sadece sağlığın krizine işaret etmekle kalmıyor, kapitalist modernitenin krizini de açık ediyor. Kapitalist dünya sisteminin bünyesinde var olagelen