Sağlık Sektöründe Tekelleşme Eğilimi: 2017 Yılında Satın Almalar- Kansu Yıldırım

Sağlık sisteminde özel sektörün yoğunlaşmasının önünü açan Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin (SDP) birinci fazında atılan temeller ikinci fazda da meyvelerini veriyor. Özel sektörün sağlık ve sosyal hizmetler alanında payını artırması için 2000’li yıllarda başlayan hukuki ve teknik düzenlemeler satın alma ve birleşmeler olarak somutlaşıyor. AKP hükümetinin ilk yılında, 2003’te yürürlüğe giren 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar