Ahmet Tulgar: Portrelerde varoluş trajedisini aradım – Anıl Mert Özsoy

Ahmet Tulgar’ın son kitabı ‘Bakışın Ritmi’ İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Kaleme aldığı portrelerdeki kavramlar ve politik-toplumsal atmosfer üzerine konuştuğumuz Tulgar, “Kavramsallaştırma Türkiye’deki siyasi kutuplaşmanın sonucu olarak insanları bir yığının içinde, bir yığının parçası olarak görmenin önüne geçecek şekilde olmalı. Portrelerimi yazarken kavramsallaştırmada en fazla buna dikkat ettim. Portresini yazdığım insanların biricikliğini bulma hedefim bunu gerektirdi.