Danıştay, sözlü sınavla kamuya iktidar yanlısı avukat alımına imkân veren yönetmelik maddesini hukuka aykırı bularak iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, hükümetin kamuya iktidar yanlısı avukat almasına olanak veren Bakanlar Kurulu’nun yaptığı yönetmelik değişikliğini iptal etti. Hazine avukatı, hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına KPSS puanı dışında kurumun kendi yapacağı sözlü sınavla alım yapılmasını hukuka aykırı bulan Danıştay , kararında kamuya avukat alımlarında “objektiflik” ve “liyakat” vurgusu yaparken, dava konusu düzenlemenin “keyfi değerlendirmeye imkân