ALMANYA TÜRKİYE’YE MALİ YARDIMA HAZIRLANIYORMUŞ (!) – Mustafa Durmuş

Bugün ABD’li Wall Street Journal Gazetesinde yer alan bir haber yoruma göre (1), Alman Hükümeti Türkiye’ye acil bir yardım planı hazırlığı içindeymiş. Bunun nedeni Türkiye ekonomisindeki bir çöküşün Avrupa’ya sirayet etmesi halinde, bölgenin istikrarsızlaşacağı ve bunun çok ciddi ekonomik ve siyasal sonuçlarının olacağı endişesi. Bu yardımın nasıl yapılacağı konusundaki görüşmeler henüz başlangıç aşamasında, ama 2010

Avrupa bizi neden kaybetmek istemez? (1) – Mustafa Durmuş

Türkiye’deki gibi ciddi bir finansal kriz ABD, Japonya gibi merkez ülkelerden ve yükselen ekonomiler diye tabir edilen Çin, Hindistan ya da Rusya gibi ülkelerden ziyade, Avrupa’yı etkiler. Ayrıca Türkiye’nin NATO’nun önemli unsurlarından biri olması da AB’nin bu krize bir çözüm bulmasını gerektiriyor Almanya Maliye Bakanlığı birkaç gün önce açıkladığı aylık raporunda “Türk lirasındaki değer kaybının