Atina demokrasisinin çağımıza etkileri 3: Batı’nın yaklaşımı, yorumu ve özümsemesi – Erdoğan Işık

Atina demokrasisinin bilinen özgürlük ve eşitlik ilkeleri, çağımızdaki demokratik anayasal düzenlerin tanımlayıcı nitelikleri ve belirleyici değerleri olarak kabul görmekte ve hatta bazı toplumlarda uygulama da bulmaktadırlar. Çağımızın Atina demokrasisi ile tanışıklığı, monoteist köktenci yapıyı temelden sarsan yeniden doğuş (renaissance) ve reformlar ile başlayan, mevcut mutlaki politik yapılanmayı sorgulayan aydınlanma ile gelişen, farklı politik taleplerin ortaya

Atina demokrasisinin çağımıza etkileri 2: İslam etkili toplumların bakış ve yorumu – Erdoğan Işık

Günümüz Batı dillerindeki politik terminolojinin belirleyici kavramı olan “politika”, Helence kökenli olup, bir kent, kent devleti veya devlet ile ilişkili olan anlamındadır. Buna karşın Doğu’da belirleyici olan ve Arapça kökenli kavram siyasa, at bakıcılığı ve terbiyesi ile ilişkili olup İslam etkili politik terminolojideki kullanımı geç dönemlerdendir. Doğu ile Helenler arasındaki ilk düşünsel etkileşimler konusundaki bilgi

Atina demokrasisinin çağımıza etkileri 1: Atina demokrasisinin temel değerleri -Erdoğan Işık

Atina demokrasisinin eşitlik anlayışı, salt katılım, işleyiş ve yargı ile sınırlı kalmıyordu. Demokrasinin temel değerleri olan özgürlüğün ve eşitliğin barış ortamında yaşanılması, savunulmasını ve hatta uğrunda ölümünü de gerektirebiliyordu. Demokrasi üzerine sürdürülen kuramsal, tarihsel nitelik ve boyutlardaki tartışmaların bir yanını, günümüzde uygulama bulan demokratik anayasal düzenler ile Atina demokrasisi arasında bir karşılaştırmanın yapılması, benzerlik ve