Aşık-i Sadık, Mahzuni – Şeyhmus Diken

Hikâye bu, bir ozanın aşkının bir kente ve kentin mekân insan ilişkilerine izdüşümü. Ruhu şad devri daim olsun büyük ozan Âşık Mahzunî Şerif’in… Şöyle demiş âşık, evveli emirde kendine dair; “Tevellüdüm merak ise, miladı otuz dokuz Kasımın on yedisinde Zeynel Babadan geldim. Döndü Anaya rahmolmuş, ehlibeyt meftunuyuz, Ben faninin acısına, seyr-ü sefadan geldim.” Hikâye anlamlıdır.