Tabip odaları ne yapar? – Şebnem Korur Fincancı

Bildiğiniz gibi bu dönem küresel salgın koşullarında yaşanan ihlalleri de gözeterek insan hakları mücadelesinde daha özel bir boyuta, sağlık hakkı mücadelesine odaklanma ihtiyacı nedeniyle meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği içinde sorumluluk aldım. Devletin kamusal alanda yerine getirmesi beklenen yükümlülüğünü göz ardı edip salgınla mücadeleyi bireysel sorumluluğa indirgemesi ve tanımladığı bireysel sorumluluğun toplumdaki karşılığı, halk sağlığının