EKONOMİK KRİZ VE PANDEMİNİN GÖLGESİNDE BUENOS AİRES – Aynı tastan mate içmek – Zeynep Elif Tarkan

İki komşu ülke: Arjantin ve Brezilya. İlkindeki ölüm oranları ikincisinin sadece yüzde 2’si. Arjantin’de insanlar pandemi sırasında ekonomiye feda edilmedi. Öte yandan virüsten yoksullar daha çok etkilendi, ekolojik yıkım ise berdevam. Ekonominin ve pandeminin gölgesindeki Buenos Aires’e bağlanıyoruz. Arjantin’de her kesimden insanı bir araya ilkin futbol, ardından tango getirir. Pek çok ülkede sadece orta-üst sınıfların