Bruce Springsteen: Çağımızın Aristoteles’i – Ron Beadle

Son zamanlarda gösterime giren ‘Blinded the Light’ filmindeki Pakistanlı genç Javed, Bruce Springsteen’in müziği sayesinde kararlılık ve cesareti keşfediyor. Gazeteci Sarfraz Manzoor’un 1980’lere ilişkin hatıralarına dayanarak, Londra’nın kuzeyindeki Luton’lu işçi sınıfından bir çocuğun hayalleri ve hayal kırıklıklarını ve New Jersey’deki Freehold’da yaşayan bir başka işçi sınıfından çocuğun deneyimlerini paylaşıyor. Javed, yazdıklarını ve duygularını paylaşarak ilham

Toplumsal krizde felsefeciler sınıfta mı kaldı? – Hamza Celâleddin

Türkiye’nin birçok felsefecisi –ya arı bir yüreksizlikten ya da tarihsel görü yoksunluğundan dolayı− sessiz kalarak ve kendi içine kapanarak “toplumsal kriz”in en edilgen parçaları olmayı yeğliyorlar. Oysaki bu krizi göğüslemesi, dilsel yozlaşmayı tespit ve takip etmesi gerekenler, yeni bir dile ve yeni bir terminolojiye önayak olması beklenenler; bizzat bizler, felsefecilerdir. Evvelâ toplumsal kriz nedir ve