Yapısalcıların çağrısına kulak vermek – Doğuş Sarpkaya

Gérard Genette’nin, Marcel Proust’un ünlü eseri ‘Kayıp Zamanın İzinde’yi incelediği kitabı ‘Anlatının Söylemi’, Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Genette, ‘Anlatının Söylemi’nde yapısalcılığın katkısını da sınırlılıklarını da ortaya sermeyi başarır. Edebi eserin öncelikle kendinden yola çıkarak değerlendirilmesi gerektiği konusundaki ısrar, okurun kitabı doğru bir şekilde yeniden üretmesini sağlayacak bir öğüde dönüşür. Tabii, tarihselliği göz ardı eden, eserin