Altkat Sanat Tiyatrosu: İzleyiciler tiyatroya sahip çıkıyor – Nuray Büyükdağ

Bu hafta Türkiye tiyatrosunun sorunlarına, seyircinin gelişimine odaklanarak oyunlarını kurgulayan ve tiyatronun hiçbir yere, koşula bağımlı olmadığı düşüncesinde olan Altkat Sanat’la tiyatroyu ve zorluklarını konuştuk. Altkat Sanat, tiyatronun salt bir eğlence, gereksiz bir harcama olmadığını, insanların gereksinimlerinden biri olduğunu vurguluyor. Son birkaç yıldır tiyatroların ve seyirci sayısının artışına baktığımızda tiyatronun en parlak günlerini yaşadığı ve