Alt-emperyalizmden yarı-çevre olmaya doğru – İlhan Uzgel

Türkiye, kendi gündemini de oluşturabildiği bir alt-emperyalist ülke olma konumunu bile kaybetmeye başladı. Bunun mutlaka olumsuz bir gelişme olduğunu savunacak değilim. Ama AKP’nin bu hamlelerinin Türkiye’ye siyasal maliyet getirme, ekonomik kayıp, bölge insanlarına zarar verme gibi sonuçlarının olduğunu belirtmek gerek. Bir süredir AKP iktidarı altındaki Türkiye’nin küresel sistem içindeki yerini tartışıyorum. Geçen yazıda AKP ve

Suriye, Libya, Yunanistan, Ermenistan… Ne oluyor? – Ümit Akçay

Günümüzde, Soğuk savaş sonrasında ve 2000’lerde canlı olan ‘demokratikleşme’ ve serbest piyasanın gelişmesi ikilisini savunan ‘merkez’ güçler giderek zayıflıyor. Kısacası, Türkiye gibi ülkelerin dış politika aktivizminin artması, ekonomik ve siyasi boyutları olan küresel ara rejimin tipik bir özelliği olarak görülebilir. 2018’deki rejim değişikliği sonrasında Türkiye’nin dış politika ‘aktivizmi’ gözle görünür bir şekilde arttı. Artan bu

Güçlü ülke Türkiye: Quo vadimus? – Ahmet Haşim Köse

Silah sanayinde AKP döneminde ortaya çıkan değişim salt büyümeden ibaret değil. Asıl olan sektörün “devlet/şirket” yapılanmasındaki dönüşümde izleniyor. Halen silah sanayinin omurgasını TSKGV (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı) oluştursa da hızla artan şirketleşmenin giderek derinleşen yeni bir sermaye birikim alanına dönüştüğü gözlemleniyor. Geçmişte bir kez daha yazmıştım. Bizim kuşak (elbette seçkin istisnaları dışında) ‘quo vadis’

Alt-emperyalizm ya da dış politikada özerklik mümkün mü? – İlhan Uzgel

Türkiye’nin bölgesel siyasetinin ve şu anda Azerbaycan’dan Libya’ya uzanan çok sayıdaki askeri angajmanlarının genel olarak ABD’nin bölgesel stratejisiyle uyumlu olduğu ama bunun içinde bazı pazarlıkların yapıldığını ve Türkiye’nin kendi gündemiyle, ABD’nin bölgesel stratejisini uzlaştırabildiğini söylemek mümkün. Bundan önceki yazılarda Türkiye’nin küresel sistemdeki yerini tanımlamaya çalışmış ve özellikle son dönemde giderek artan dış politikadaki militerleşmeyi emperyalizm/alt-emperyalizm

Altı üstü emperyalizm: Türkiye dünyanın neresinde? – Ahmet Haşim Köse

Bazen çıplak gözlem çıplak gerçekliği resmeder. “Güçlü” Türkiye’nin emperyal arzusu güçlü olabilir. Lakin gerçeklik başka kaval üflüyor. Kavalın sesi Türkiye’nin başta borç stoku olmak üzere küresel makro dengelerdeki yeriyle daha da netleşiyor. Uzunca süredir yalnızca ben değil başka yorumcular da emperyalizm üzerine yazıyor. Ben daha çok klasik kabul edilen emperyalizm tartışmanın düşünsel izinden hareketle, küresel

Alt-emperyalizm kader mi? – İlhan Uzgel

Burada AKP’nin ikili bir rolü vardı. Neoliberal ilkelerin hem içeride taşıyıcısı olacak, toplumun en muhafazakar kesimlerini yumuşak bir geçişle, kimlik politikalarının gölgesinde neoliberalizmle buluşturacak, ayrıca geniş Ortadoğu bölgesinde Türkiye’nin yarı-çevre rolünden kaynaklanan neoliberal modeli yayacak, ayrıca spesifik olarak kendi dönüşümünü bölgeye model olarak sunacaktı.Son iki yazıda Türkiye’nin küresel düzen içindeki rolünü tanımlayarak, oynadığı bölgesel rolü

Türkiye alt-emperyalist bir ülkedir – Engin Erkiner

Alt-emperyalizm kavramı emperyalizmi dışlamaz. Tersine emperyalizmdeki değişimin anlaşılması için zorunlu bir kavramdır. Farklı emperyalist ülkeler vardır, emperyalizm denilince sadece ABD’yi anlamamak gerekir. Bu emperyalist güçler dünyanın herhangi bir yerindeki faaliyetlerinde bölgesel güçlere eskisinden daha fazla yaslanmak zorundadır Sendika.Org’da 7 Temmuz günü Ahmet Kaplan’ın “Alt-emperyalizm ve Türkiye”başlıklı bir yazısı yayımlandı. 2000 yılında yayımlanan “Alt-emperyalizm ve Türkiye” kitabından

Alt-emperyalizm ve Türkiye – Ahmet Kaplan

Emperyalizmin bölgesel savaşlar ve işgaller için sürekli kendi ordusunu kullanması mümkün değildir. Pahalıdır, politik olarak çok risklidir, pratik olarak çoğu zaman mümkün değildir. ABD Vietnam sonrası geliştirdiği Nixon doktrini uyarınca, bazı bölgesel ülkeleri askeri müdahaleler için jandarma olarak kullanma tezini geliştirdi. Daha önce de kullanıyordu ama bunu bir doktrin şeklinde 60’larda düzenledi. ABD’liler bizim jandarma