Kusursuz bir hoşnutsuzluk fırtınasına hazır olun – Bahadır Özgür

2008’in tezahürü rejimlerle boğuşurken, şimdi Covid-19’un yarattığı yeni eşitsizlikler ve küresel sermayenin yeni ihtiyaçlarının şekillendireceği, yeni siyasal sonuçları deneyimleyeceğiz. Burada bizim hesabımıza da bir pay düşüyor elbette Fotoğraf: İHA “Dünya çapında kusursuz bir hoşnutsuzluk fırtınasına hazır olun.” İki asırlık küresel sigorta tekeli Allianz, şirketleri uyarmak amacıyla hazırladığı son raporunda böyle söylüyor. Küresel çapta bir ‘yaşam

Dünya 2008 krizinden kurtulamıyor – Mahir Sayın

ABD emperyalizminin tek başına hegemonya elde etmesine karşı doğal olarak tepkisi olanlar Rusya’nın, ABD, NATO ve AB’yi sınırlama girişimlerine sempati ile bakmaya başladılar; işte tam bu noktada, reel politiğe ve sosyal şovenizmin batağına saplanmış oldular. 20. yüzyıl, yaşananlar açısından herhalde insanlığın en uzun yüzyılıydı. 19 yüzyıl da ihtilaller ve karşı ihtilaller, düzen değişiklikleriyle geçmiş yoğun

İlerici Enternasyonal dünya gericiliğine karşı duvar olabilir

Kendisini eylemli olarak ortaya koyan feminizm ve ekoloji mücadelelerini içermeyen, yeni bir dünya ve buraya gitmeyi arzulamayan bir enternasyonal artık düşünülemez; bu bileşenleri eşit kabul etmeyen bir işçi sınıfı öncülük edecek kendi kitlesini bile bulamaz. Milimetrenin on binde biri büyüklüğündeki SARS-CoV-2 virüsü dünyayı kasıp kavurmaya başlamadan önce ABD ve AB 2008 krizinden kurtulamadıklarını kabul ederek

Demokratik sosyalizm ABD’den mi geliyor? – Mustafa Murat Kubilay

Kişi başı geliri 60 bin dolar olan bir ülkede sosyalizme neden ihtiyaç duyulsun ki? ABD’de nüfusun en zengin yüzde 0,1’i tüm servetin yüzde 22’sine sahip. Özetle Amerikan rüyası artık toplumun oldukça küçük bir kesimi için geçerli; biri yerken diğeri bakınca haliyle sosyalizm yeniden gündem oluyor. Sovyetler Birliği’nin tarih sayfalarındaki yerini almasının üzerinden 27 yıl geçti

KRİZ VE SAĞLIK-2: Sağlık harcamaları – Mehmet Zencir

KRİZ VE SAĞLIK-2: SAĞLIK HARCAMALARI   Mehmet Zencir Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulları   Kriz üzerine sağlık hizmetleri ile ilgili tartışma ile devam edelim. Kriz ve sağlık hizmetleri ile ilgili yazın birbirine çok benziyor. Krizin analizi yapılmadan sağlık/sağlık hizmetleri üzerine etkileri ele alındığında konu hızla tahmin edilebilecek birkaç başlıkta odaklanıyor: Sağlık harcamaları (toplam, kamu,

IMF raporu: 2008 krizinin etkileri hâlâ devam ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2008 finansal krizinin etkilerinin 10 yıl geçmesine rağmen üretimden, doğum oranlarına kadar birçok alanda hâlâ sürdüğüne işaret etti. IMF’nin yayımladığı raporunda, 2008 finansal krizinin doğum oranları ve göçmenlik gibi ekonomi harici alanları da etkilediği vurgulandı. IMF, 8-12 Ekim arasında Endonezya’da düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesinde Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun analitik

Sistemin krizi: Türkiye’nin krizi – Erinç Yeldan

Kapitalist pazar ekonomisinin kabaca 500 yıllık kısa geçmişi boyunca onlarca, belki yüzlerce kez ekonomik krizler yaşandı. Kimisi kısa süreli, ancak ani ve şiddetli bir çöküş biçiminde, kimisi birden fazla coğrafyayı içine alarak, kimisi de uzun süreli ve dünyamızı savaşlara sürükleyerek… İktisatçılar bu kriz deneyimlerinin tarihsel bazı özelliklerini, biraz da kabaca bir araya getirerek krizler tipolojileri

2018 krizinin ekonomi politiği – Ümit Akçay

Ekonomi politikasının kilitlenmesinin nedeni neoliberal popülizm modelinin krizinin nasıl aşılacağı ile ilgili bir doğrultunun henüz ortaya çıkmamış olmasıdır. Bu yapısal kriz dönemleri, güç mücadelelerinin, özellikle de egemen sınıf içi fraksiyonlar arasındaki mücadelelerin yoğunlaştığı dönemlerdir. Çözümlerden ilki TÜSİAD’ın desteklediği IMF politikalarına dönüştür. İkinci çözüm programı henüz netleşmedi. Şimdilik net olan şu: IMF programının uygulanmasına yönelik bir

Trump ve küreselleşmede revizyon – İlhan Uzgel

Neoliberal küreselleşmenin işleyişinde kapitalizmin kendisine özgü çelişkilerinin giderek ağırlaşması nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Bu yüzden ABD yönetimi bir arayış içinde ama Trump ne yaparsa yapsın kapitalizmin sorunlarına çözüm getirme imkanı yok. Trump’ın NATO zirvesinde müttefiklerine ve özellikle Almanya’ya karşı artık alışıldık bir şekilde sert çıkması, AB’yi düşman olarak tanımlaması, ardından Çin’e ve AB’ye karşı çok sayıda

Kriz ve otoriterizmin yükselişi – Ümit Akçay

Günümüzde 2008 krizi sonrasında ekonomi politikalarındaki süreklilik, krizin faturasının dünya genelinde emekçilere kesilmesi anlamına geliyor. Bu ise, ekonomik zorlukların ve bu zorlukların yarattığı hoşnutsuzlukların daha da artmasına yol açtı. Krizden bu yana, hemen hemen her ülkede hızla yükselen otoriter popülizmler, bu hoşnutsuzluğun ifade kanalı oldu. Meslektaşım Dr. Ali Rıza Güngen ile birlikte 2014 yılında hazırladığımız