Özgür Denizli

Tabip Odası Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

‘Suç uydurma’, ‘iftira’, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’le suçlanan Bakan Soylu, Suruç’ta 4 kişinin öldürüldüğü olay hakkında konuşurken Diyarbakır Tabip Odası’nı hedef göstermişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, 14 Haziran’da Suruç’ta 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda tedavi olmak için hastaneye gelen iki kişinin maruz kaldıkları saldırıda yaşamını yitirdikleri hatırlatıldı.

Dilekçede, olay esnasında hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının görevini yapamaz hale geldiğini, hekimlerin yaralıların tedavilerini gerçekleştirirken cinayetlere tanıklık ettiğine dikkat çekilerek, 112 ambulanslarının engellenerek çalışamaz hale getirildiği için hastaların naklinin geciktiği vurgulandı.

Olaydan 112 acil servisi ile birlikte haberdar olan emniyet güçlerinin hastanede yeterli önlem almamasından dolayı, yaşanan ihmalin ölümlerin artmasına ve delillerin sağlıklı biçimde toplanmamasına neden olduğu vurgulandı.

“HASTANEDE İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ ARAŞTIRILMALI”

Hastanelerin insanların kendilerini güvende hissetmeleri gereken mekânların başında geldiği vurgulanan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “ Hastane içinde saldırı; hele yaralıların hastanede öldürülmesine dair iddiaları ülkeyi yönetenlerin ivedilikle aydınlığa kavuşturması gerekir. 14 Haziran günü Odamızın bağlı olduğu Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından kaygılarımız iletilmiş ve olayın ivedilikle açıklığa kavuşturulması ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, hastane hizmetlerinin normale dönmesi tarafımızdan talep edilmiştir.”

Açıklamada, Türk Tabipleri Birliği ve bağlı tabip odalarının birincil görevinin yaşam hakkına, sağlık hizmetlerine, sağlık hizmetlerini veren hekimler ve sağlık çalışanlarının haklarına yöneltilen saldırıların önlenmesi olduğu vurgulandı.

“SOYLU SÖZLERİYLE YARGIYI YÖNLENDİRİCİ ŞEKİLDE DAVRANDI”

Dilekçede, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak kamu güvenliğini ve düzenini sağlamak, suç işlenmesini önlemek, suç işlenmesi halinde faillerin yakalanmasını ve adli kolluk kapsamında kanıtların tahrif edilmeden toplanmasını sağlamaktan sorumlu olduğu hatırlatıldı. Soylu’nun, yaptığı açıklamalarla Türk Tabipleri Birliği Diyarbakır Tabip Odasını ve diğer kurumları hedef haline getirdiği, etkileyebilecek görevde olması nedeniyle yargıyı yönlendirici biçimde davrandığına dikkat çekildi.

Soylu’nun konuşmasında hedef gösterdiği kuruluşların yıllardır temel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi mücadelesinde benzer uygulamalara maruz kaldığı, kimi yöneticileri katledildiği, kişisel hak ve özgürlükleri haksız bir biçimde sınırlandırıldığının altı çizildi.

Açıklamanın devamında, Bakan Soylu hakkında soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması istendi. (MEZOPOTAMYA AJANSI)

Kaynak: Artı Gerçek

Exit mobile version