Stajyer öğrencilerin hastanelerde yemek yeme hakkı geri alındı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) açtığı dava sonucu stajyer öğrencilerin hastanelerde yemek yeme hakkı kabul edilerek, mevzuatta yerini aldı. SES konu ile ilgili aşağıdaki açıklamayı sitesine koydu:

Stajyer öğrencilerin hastanelerde yemek yeme hakkı keyfi olarak engellenmesi üzerine sendikamız tarafından yürütülen mücadele ve girişimler sonuç verdi. Yemek hakkı geri alındı.

Resmi Gazetede yayınlanan “Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ile stajyerlerin yemek hakkı düzenlendi.

Bir kez daha söylüyoruz: Stajyerlerin yemeğinden, emekçilerin haklarından tasarruf edilemez.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219-8.pdf?fbclid=IwAR14q–QwOyWFeUgPu8HyIaZvQJwDioTxpB1AeME_wdxOUcG6p52ox013NQ

İlginizi çekebilir