Özgür Denizli

Sit alanları yapılaşmaya açılıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), bir basın toplantısı düzenleydi, Mimarlar Odası’nda yapılan toplantıda, TMMOB İKK temsilcisi Melih Yalçın, 2012 yılında, Tabiat Varlıklarını Koruma yasal mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler ile başlayan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çeşme Yarımadası, Gediz Deltası ve Bornova’yı içine alan doğal sit statülerinde değişikliğe gitmesine tepki gösterdi. Bu bağlamda sit alanı değişikliğine uğrayacak, Bornova, Çeşme, Seferihisar, Urla, Güzelbahçe, Foça, Menemen, Çiğli ilçeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluru ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. Yeni yapılanmada 2. derecede doğal sit alanlarının orman vasfından çıkarılacak ve 3. derecedeki doğal sitlerin 2. derecede alanlara yerleştirilmesi bölgenin doğa vasıflarını kaybettireceğini söyleyen Erkol, yeni düzenlemenin İzmir ve çevresini imara açarak bir yapılaşma baskısı kurulduğunu ve bu alanların İzmir’in sürdürülebilir konut alanı olması yönünde yapılan gizli kapaklı bir çalışma olduğunu ifade etti.

kaynak :YeniYaşam

Exit mobile version