Sinoplular birleşti nükleere geçit yok!

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Sinop Nükleer Güç Santrali Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı, 2 Ekim 2020 tarihinde, Sinop Adliyesi`nde iptal davası açacağını açıkladı. Platform aynı gün saat 12.30’da da Uğur Mumcu Meydanı’nda bir basın açıklaması yapacak.

Sinoplular birleşti nükleere geçit yok!

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP),  2 Ekim’de (yarın) Sinop Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na karşı Sinop Adliyesi’nde dava açacak.  Ardından saat 12.30’da Uğur Mumcu Meydanı’nda Platform tarafından basın açıklaması yapılacak.

Sinop NKP tarafından yapılan ÇED Raporu’nun halkın görüşleri alınmadan oluşturulduğuna  ve raporun hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, bu gerekçeyle rapora karşı dava açılacağı ifade edildi. Hazırlanan itiraz dilekçelerinin Adliye`ye teslim edilmesinin ardından; Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir ve Yalova belediye başkanlarının da katılımı ile düzenlenecek kitlesel basın açıklaması ile nihai ÇED raporunun protesto edileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik Mühendisleri Odası`nın (EMO) 2006 yılından bu yana Sekretaryasını yürüttüğü, bünyesinde çok sayıda meslek odası, sendika, dernek ve çevre örgütü bulunan NKP Bileşenleri ile aralarında belediyeler, çeşitli kurum, kuruluşlar ve çevre aktivistlerinin de olduğu 60`a yakın Sinoplu yurttaş; henüz geçerli bir Elektrik Satış Anlaşması (ESA) ve reaktörleri inşa edecek şirketi dahi belli olmayan santral projesini; Sinop Valiliği`nce ÇED halkın katılım toplantısına katılmak isteyen yurttaşların engellenmesi sonucu, halkın görüşü alınmadan hazırlanan ÇED raporunu, sürecin doğru işletilmediği gerekçesi ile yargıya taşıyacak.

Sinop Adliyesi önünde saat 11.00`da toplanacak olan; 60 Sinoplu yurttaş, Sinop ve Ayancık Belediyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne (TMMOB) bağlı; EMO, Şehir Plancıları Odası (ŞPO), Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Metalurji Mühendisleri Odası, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği (SNKPDER) Sinop Çevre Dostları Derneği (ÇDD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Sinop Şubesi, Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV), Ayancık Çevre Derneği, Sinop Barosu, gönüllü avukatlar, ekoloji mücadelesi temsilcileri, 10 kurum avukatının imzasını taşıyan dava dilekçeleri ile EMO`nun da aralarında bulunduğu kurumların meslek alanına ilişkin görüşlerinin yer aldığı raporlar da dilekçelere ek olarak Adliye`ye sunacak.

İtiraz dilekçelerinin Adliye`ye teslim edilmesinin ardından; Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman`ın da katılımı ile Sinop Uğur Mumcu Meydanı`nda, saat 12.30`da kitlesel bir basın açıklaması yapılacak. Nükleer santral karşıtları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın onayladığı nihai ÇED olumlu raporunu protesto edecek.”

nükleer

 

Kaynak: Siyasihaber

İlginizi çekebilir