Sayıştay raporu AKP’li belediyelerde sınavla girilmesi gereken bölümlere sınavsız atamaların nasıl yapıldığı gerçeğini ortaya koydu.

Yüzbinlerce kişi memur olma umuduyla KPSS’de ter dökerken, AKP’li belediyeler yandaşlara sınavsız memuriyet düzeni kurmuş. Sayıştay’ın 2017 denetim raporuna göre, Sincan Belediyesi istisnai sayılan sınavsız özel kalem müdürü ataması yoluyla 7 personelden 6’sını çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen atamış.

Yerel seçimlerin tartışıldığı bugünlerde, Sayıştay’ın belediyelere ilişkin denetim raporları kadrolaşmaya dikkat çekti. Melih Gökçek’in istifa ettirilmesi sonrası göreve getirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna’nın Sincan Belediyesi Başkanlığı döneminde, kanundaki boşluktan yararlanılarak yapılan sınavsız atamalar kadrolaşmanın tablosunu ortaya koydu.

Sayıştay’ın, Sincan Belediyesi’nin 2017 yılına ait denetim raporunda, istinai memuriyet kadrosu olan özel kalem müdürlüğüne atanan kişilerin, bir süre sonra sınavla girilebilecek memur kadrolarına naklen atandıklarını tespit etti. Son yıllarda özel kalem müdürlüğü kadrolarının amacı dışında kullanıldığı belirtilen raporda, genel olarak boş tutulan bu kadroların bazı şahıslara memuriyet statüsü kazandırılmak veya ilgili idarecinin izniyle diğer kurumlara naklen atamaları yapılması için kullanıldığına dikkat çekti.

7 PERSONELİN 6’SI BAŞKA GÖREVLERE ATANMIŞ

Raporda, “Sincan Belediyesi 2017 yılı hesabına ilişkin yapılan incelemede, kurumun son 4 yıl içerisinde toplam 7 personelden 6’sının özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan atandıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen atamasının yapıldığı, bu atamalarda öncelikle kurumda çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluştuğu tespit edilmiştir” denildi.

14 GÜNDE BAŞKA MEMURLUĞA GEÇİŞ

Özel kalem müdürü kadrosuna atanan kişiler, 14 gün gibi kısa bir süre içerisinde sınavsız giremeyekleri kurumlara memur olarak nakil edildi. Sayıştay’ın tespitine göre 2014-2018 yılları arasında özel kalem müdürü A.B. B. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bir ayda, M.C Diyanet İşleri Başkanlığı’na 14 günde, S.A Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 3 yılda, S.A. TRT Genel Müdürlüğüne bir buçuk ayda, S.A. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir buçuk yılda, İ.Y. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bir yılda, S.U. ise naklen geldiği özel kalem müdürlüğünden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 4 ayda gönderildi.

‘İÇİŞLERİNİN VERDİĞİ YETKİ SINIRSIZ DEĞİL’

Sincan Belediyesi, Sayıştay’ın özel kalem müdürlüğü yoluyla kadrolaşma tespitine karşı kendisini “Özel Kalem Müdürü kadrosuna yapılan atamalar; 657 sayılı Kanun’ un 59’ uncu maddesi çerçevesinde, İçişleri Bakanının onayına istinaden yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılmıştır” diye savunmakla yetindi. Ancak Sayıştay, İçişleri Bakanlığı’nın tanıdığı bu atama yetkisinin sınırsız olmadığını vurgulayarak, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi gibi kullanımına hukuken imkan bulunmadığını ifade etti.

AKP’Lİ BELEDİYELER BUNU HEP YAPIYOR

AKP’li belediyelerde bu kadrolaşma yöntemi adeta alışkanlık haline getirilmiş. Sayıştay’ın önceki yıllara ilişkin raporlarında da benzer tespitler yapılmıştı. Buna göre, yine Ankara’da bulunan Gölbaşı Belediyesi’nin son 3 yıl içerisinde toplam 5 personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen atamasının yapıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu kişiler arasında özel kalemlikle başka bir kurumda memuriyete bir günde geçenler bile var.

ÖZEL KALEMLİK İLE YOLUNU BULANLAR

Özel kalem müdürlüğündeyken “işleri tıkırında” olanlar da var. Geçtiğimiz haftalarda da AKP Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu’nun kızı Sümeyra Ordu’nun, sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi Özel Kalemi’nde işe girdiği ortaya çıkmıştı. Ancak Ankara’da yaşayan ve internet üzerinden kedi satışı yapan Sümeyra Ordu’nun işe gitmemesine rağmen her ay maaşının hesabına yaptığı gündeme gelmişti.

 

Kaynak : Evrensel

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…