Selçuk Üniversitesinde Hekimlik Andı değiştirildi, farklı metne tepki gösteren öğrenciler, orjinal metni okuyacaklarını söyledi, dekanlık “sonuçları” olacağı tehdidinde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri yarın Hekimlik Andı okuyarak mezun olacak. Ancak Tıp Fakültesi Dekanlığı bugün gerçekleştirilen mezuniyet provasında öğrencilere hekimlik andı yerine üniversite tarafından yazılan bir “ant” metni dağıttı. Duruma tepki gösteren öğrenciler yarın düzenlenecek törende orijinal metni okuyacaklarını söylerken; fakülte yetkilileri bunun bir protestoya dönüştürülmesi durumunda “sonuçları” olacağı tehdidinde bulundu.

Konya’da kurulu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin son sınıf intörn doktorları yarın saat 17.00’de düzenlenecek törenle mezun olacak. Tören öncesi bugün fakültede gerçekleştirilen provada öğrencilere Hekimlik Andı metni dağıtıldı. Ancak verilen metin Dünya Tabipler Birliği tarafından Cenevre Bildirgesi’nde yer verilen orijinal “Hekimlik Andı” değildi.

“ORİJİNAL METNİ OKUYACAĞIZ”

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetimi tarafından hazırladıkları metnin kendilerine dağıtıldığını söyleyen intörn doktorlar, iki metin arasında büyük fark olduğunu ifade etti. Yaşananlara ilişkin Evrensel’e bilgi veren intörn doktorlar, “O esnada dekan yardımcısı salondaydı. Ona orijinal metni okumak istediğimizi söyledik. Hocamız bunun mümkün olmadığını, her sene mezuniyet töreninde bu metnin okunduğunu söyledi. Orijinal metni okuma ısrarımız dekanın kulağına gidince, dekanımız birlik olup orijinal metni okursak bunun bir sonucunun olacağı şeklinde geri dönüş yaptı” ifadelerini kullandı. Dekanlığın tehditvari tutumuna tepki gösteren intörn doktorlar, “Hem orijinal metni okumamız engelleniyor hem de okumak istediğimizi söylediğimizde tehditvari bir yaklaşımla yüz yüze karşılaştık. Yarın biz orijinal metni okumayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dekanlığın kendilerine okunması için verdiği ‘Hekimlik Andı’na dair de bilgi veren intörn doktorlar, dekanlığın metnin YÖK’ten geldiğini söylediğini belirtti. Diğer tüm üniversitelerin de YÖK’e bağlı olduğuna dikkat çeken intörn doktorlar, “Diğer tüm üniversiteler orijinal metni okurken biz neden farklı bir metin okuyoruz? Bu konuda bir cevap da alamıyoruz. Neden metnin değiştirildiğini biz de bilmiyoruz” dedi.

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ CENEVRE BİLDİRGESİ HEKİMLİK ANDI (ORİJİNAL)

“Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;
Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,
Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,
Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,
İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,
Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,
Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,
Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,
Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,
Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,
Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,
Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,
Ant içerim.”

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HEKİMLİK ANDI

“Hekimlik mesleği üyeleri arasında katıldığım şu anda, kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma söz veriyorum.
Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım boyunca koruyacağım.
Meslektaşlarımı kardeş olarak görerek, ilişkilerimde deontolojik kurallara bağlı kalacağım.
San’atımı vicdani ölçüler içerisinde ve ağırbaşlılıkla yapacağım.
Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve şerefini titizlikle yaşatacağım.
Hastamın sağlığı baş kaygım olacaktır. Hastalarımın sırlarını muhafaza edeceğim.
Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim.
İnsan hayatına, ana rahmine düştüğü andan itibaren kesin olarak saygı duyacağım.
Tehdit altında bile olsam, mesleğimi insanlık aleyhine kullanmayacağım.
Hiçbir baskı altında kalmadan, bütün bu söylediklerimi yapacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

Kaynak: EVRENSEL

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…