“Amortisman ve kur farkları giderleştirilmedi, kira ödemeleri Giderler Hesabı’na borç kaydedildi”

Sayıştay’ın Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Raporu’nda şehir hastanelerinde muhasebeleştirmenin yanlış yapıldığı ortaya çıktı. Kira ödemelerinin doğru muhasebeleştirilmesi konusunda uyaran Sayıştay, şehir hastanelerinde şantiye halindeki alanlar için yer ve bahçe bakım hizmet ödemesi adı altında “yersiz ödeme” yapıldığını tespit etti.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit ‘in haberine göre raporda; muhasebe işlemleri incelenen şehir hastanelerinin hesap gruplarına herhangi bir kaydı yapılmadığı, bu nedenle amortisman ve kur farklarının giderleştirilemediği, kira ödemelerinin ise Giderler Hesabı’na borç kaydedilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi. Kayıtların mevzuata uygun yapılmaması sonucu yapılan hesapların gerçek ve fiili durumu göstermediği de açığa çıktı.

Söz konusu habere göre raporda ayrıca yap-işlet-devret modeli yatırımlarda, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenicilere sözleşmede öngörülen yaptırımların uygulanmadığına dikkat çekildi. Yap-kirala-devret modeli çerçevesinde yaptırılan şehir hastanelerine ilişkin varlık ve yükümlülükler ile envanter işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, kira ödemelerinin hatalı muhasebeleştirildiği kaydedildi.

21 milyon kayıt dışı

Rapora göre; taşrada sözleşmeli atananlar, sözleşme süresince merkez teşkilatlarda yönetici kadrolarında görev yaptı. Memur maaş ödemelerinde hatalar yapıldı. Bütçe hesapları, gerçek tutarlardan uzak kaldı.

Banka hesaplarının muhasebe yetkilileri tarafından usulünce incelenmemesi sonucu sağlık tesislerine ait bankada 7 bin 195 lira zamanaşımına uğrayarak eridi. İŞKUR tarafından ücret ödemeleri için gönderilen 21 milyon 793 bin lira muhasebe yetkililerin dışına çıkarak kayıt dışı kaldı.

Kaynak: T24

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…