Çok sayıda üniversitede atıl durumda ve öğrencisi bulunmayan fakülte, yüksekokul ve enstitü olduğunu belirleyen Sayıştay, son olarak İstanbul’un göbeğindeki Medeniyet Üniversitesi’ne dikkat çekti.

Sayıştay’nın İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2017 Denetim Raporu’nda, Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden fakülte ve yüksekokulların açıldığı; uzun zamandan beri fiilen atıl durumdaki öğrencisi olmayan bu fakülte ve yüksekokullarda öğretim üyesi ve idari personel istihdam edildiği, maaşlarının da bütçeden ödendiğini belirlendi.

Raporda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması sorumluluğu ile üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

ÜNİVERSİTE: 2016’DA EĞİTİM BAŞLADI

2010 yılında kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sayıştay’ın bu tespitine verdiği yanıtta raporda, bahsedilen fakülte ve enstitülerin kanunla kurularak Resmi Gazete’de yayımlandığını kaydetti.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde bahar döneminde eğitime başlanıldığı bilgisi verildi.

Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde ise 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alındığı ve eğitimlerin devam ettiği belirtildi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin ise 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kapatıldığı ifade edildi.

Hem Diş Hekimliği Fakültesine lisans öğrencisi hem de diş hekimliği uzmanlık eğitimi öğrencisi alabilmek için çalışmalara hız verildiği anlatılarak “2018-2019 eğitim öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesine yaklaşık 65 lisans öğrencisi alınacaktır” denildi.

Sivil Havacılık Yüksekokuluna 2015-2016 döneminde yabancı dilde dört yıllık olmak üzere, “Kabin Hizmetleri Programı” açılması için YÖK’e müracaat edildiği, ancak eğitim izni verilmediği ifade edildi. Halen Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda ÖYP kapsamında tek bir araştırma görevlisinin görev yaptığı ve Eskişehir’de doktora eğitimi gördüğü kaydedildi.

SAYIŞTAY:2011’DEN BERİ ATIL DURUMDAYDILAR

Ancak Sayıştay, “Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2016-2017, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alındığı ve eğitimlerinin devam ettiği; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin ise kapatıldığı belirtilmekteyse de, bu birimler 2011 yılından beri atıl durumdadır” değerlendirmesinde bulundu.

Sayıştay raporunda açılan fakülte ve yüksekokulların zamanında eğitim hizmeti vermeye başlamasının sağlanması ve atıl durumdaki fakülte ve yüksekokullara çözüm bulunması konularının takip eden denetimlerde inceleneceği belirtildi.

Kaynak: Sputniknews

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…