Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği ve 7 yıldır inşaatı süren stad giderlerinin belediyenin 2011 yılındaki bütçe gelirinin yüzde 69’una ulaştığı tespit edildi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği “Timsah Stadı” ilgili yaptığı açıklamada “Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun maliyet olarak da Bakanlık tarafından yapılan 6 şehir stadyumuna bedel olduğunu belirtmişti.

STADYUM İNŞAATI BELEDİYENİN İŞİ DEĞİL

Sayıştay’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 2017 denetim raporunda inşaatı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen ancak yapımı 7 yıldır süren Timsah Stadyumu’yla ilgili bir dizi usulsüzlük tespit edildi. Raporunda stad inşaatını üstlenen belediyeyi uyaran Sayıştay “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolde de yer alan UEFA ve FIFA kriterlerine uygun yaklaşık 45 bin kapasiteli stadyum yapmak, mahallî müşterek nitelikte ve Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden spor tesisi olmadığı için cari mevzuata göre söz konusu iş Büyükşehir Belediyesi’nin görevleri arasında değildir” dedi.

Sayıştay, stadyumun yapıldığı taşınmazın Bursaspor Kulübü’ne tahsisinin yanlış olduğunu belirterek inşa edilen stadyumun Bursaspor Kulübü’ne kullanım hakkının devredilmesinin de protokole aykırı olacağını kaydetti.

ALTI YILDA HARCANAN PARA 2011 BÜTÇE GELİRİNİN YÜZDE 70’İNE ULAŞTI

İnşaatı bitmek bilmeyen “Timsah Stadyumu” ile ilgili Sayıştay’ın 2017 raporunda yer alan rakamlara göre “2011 yılından 2017 yıl sonuna kadar idare tarafından yapılan harcamalar toplamı 2011 yılının bütçe gelirinin %69’una ulaştığı” ifade edildi.

ŞİMDİYE KADAR 400 MİLYON HARCANDI

Rapora göre şimdiye kadar stadyum için 400 milyon harcandı. Sayıştay raporunda Bursa Belediyesi ile Bursaspor arasında yapılan anlaşmanın usulsüz olduğuna dikkat çekilerek “tamamı idare tarafından 394 milyon 528 bin 265,14 TL yatırımla yapılan stadyum Belediyenin bir taşınmazı olup, taşınmazların kiralanmasına ilişkin esas ve usuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir. Belediye Başkanı ve Bursaspor Kulübü arasında “ürün kirası sözleşmesi” yapılması, Belediye Meclisince verilen yetkinin aşılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında işlem tesis edildiğini ortaya koymaktadır” dendi.

BURSASPOR’A YAPILAN TAHSİS MEVZUATA AYKIRI

“Belediye Meclisi kararı ile taşınmaz tahsisinin, ancak 5018 sayılı Kanun’un 47’nci maddesi ile 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesi çerçevesinde ve sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabileceğinin” altını çizen Sayıştay, bu nedenle kamu kurum ve kuruluşu niteliği taşımayan Bursaspor Kulübüne yapılan taşınmaz tahsisinin mevzuata aykırı olduğunu tespit etti.

Sayıştay “İdare tarafından alınması gereken tüm bu gelirlerin kulübe bırakılmasının ürün kirası sözleşmesi niteliğine aykırı olduğunu belirtip, “5253 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin belediyeler için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükme göre belediyelerin dernek, vakıf, birlik ve benzeri kuruluşlara ayni veya nakdi yardım yapabilmesi mümkün değildir” dedi.

BELEDİYE ŞİRKETİNCE İŞLETİLMESİ GEREKEN 95 ADET İŞLETME ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE İŞLETİLMİŞ

Denetim raporundaki tespite göre Büyükşehir Belediyesi şirketi BURFAŞ’a devredilen 95 adet işletmenin üçüncü şahıslarca işletildiği ortaya çıktı. Raporda “Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesi şirketi olan BURFAŞ’ a devredilen işletmelerden 95 adeti BURFAŞ tarafından işletilmeyerek üçüncü kişilere devredilmiştir. Mevzuat hükümlerine göre üçüncü kişilere yapılacak devirlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre yapılması gerekirken, bu yasaya tabi olmadan devredilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN MALİ RAPOR VE TABLOLARI GÜVENİLİR DEĞİL

Raporun “denetim görüşü” bölümünde şöyle denildi: Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılına ilişkin ekte yer alan mali rapor ve tablolarının “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği kanaatine varılmıştır.

BU STADIN MALİYETİ 6 STADA BEDEL

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından farklı şehirlerde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndan yıllar sonra başlanan stadyumların tamamlandığını belirten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ancak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun 8. yıla yaklaşmasına rağmen tamamlanamadığını söylemişti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun maliyet olarak da Bakanlık tarafından yapılan 6 şehir stadyumuna bedel olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, “Bakanlık tarafından yapılan Antalya Stadyumu 103 milyon TL, Eskişehir Stadyumu 140 milyon TL, Sivas Stadyumu 106 milyon TL, Trabzon Stadyumu 250 milyon TL, Gaziantep Stadyumu 120 milyon ve Diyarbakır Stadyumu 150 milyon TL’ye mal oldu” demişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da inşaatı devam eden stadın 2019 mart ayında biteceğini söylemişti.

Kaynak: Artı Gerçek  (Rıfat Doğan)

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…