Sayıştay: Mardin Üniversitesi’nde araştırma ödenekleri amaç dışı kullanıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi 2017 Sayıştay Denetim Raporu’nda, akademisyenlerin bilimsel araştırmalarının desteklenmesi için ayrılan ödeneklerin ‘amacı dışında kullanıldığı’ tespit edildi.

Sayıştay’ın Mardin Artuklu Üniversitesi’ni denetim raporuyla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Raporda, Eğitim Fakültesi’nde görevli bazı öğretim üyelerinin zorunlu ders yüklerini tamamlamadıkları, bununla birlikte pedagojik formasyon derslerine girdikleri belirtildi. Raporda ayrıca üniversitedeki döner sermaye işletmesinin zarar ettiği, akademik araştırma için verilen ödeneklerin amacının dışında kullanıldığı da aktarıldı.

HİÇ DERSE GİRMEDEN DERS YÜKÜNÜ TAMAMLADILAR!

Raporda, yapılan incelemeler neticesinde Eğitim Fakültesi’nde görevli bazı öğretim üyelerinin fakültelerinde hiç derse girmedikleri halde zorunlu ders yüklerini tamamlamadan tamamlamış olarak gösterildikleri belirtildi. Raporda öğretim üyeleri ile ilgili, “Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini ücret karşılığı verdikleri tespit edilmiştir” denilerek Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nin 2017 yılında 2 milyon 104 bin TL. dönem zararı ile faaliyetlerini tamamladığı aktarıldı. Üniversitenin Sosyal Tesis İşletme Müdürlüğü’nün 2017 yılına ait kârının ise 40 bin TL. olduğu belirtildi. Sayıştay raporunda kamu idaresinin mali yapısıyla ilgili bölümde ise şu tespitlere yer verildi: “Üniversite tarafından verilen ve yıl içinde geri alınmayacak olan depozito ve teminatların, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmesi gerekirken dönemsellik ilkesine aykırı olarak hepsinin gider yapıldığı…”

‘ARAŞTIRMALARA TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER AMAÇ DIŞI KULLANILDI’

Akademisyenlerin bilimsel araştırmalarının desteklenmesi için ayrılan ödeneğin başka amaçla kullanıldığı tespitine de yer verilen raporda, “Bu amaçla tahsis edilen ödeneklerin bu amacın dışında kalan kongre projelerinin finansmanında kullanıldığı ve yurtdışında yapılan harcamaların belgelendirilmediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu iddiayla ilgili üniversite kamu idaresinin verdiği cevap raporda şöyle yer aldı: “Üniversitemiz araştırma projelerinin desteklendiği birim Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü (BAP) dür. İlgili birimde etkin ve yeterli düzeyde proje takibi ve koordinasyonu yapılmadığından gerekli nazım hesaplarında bu güne kadar gerekli izlenme yapılmamıştır. BAP biriminden 2018 yılına ait projelerin proje maliyetleri istenmiştir. Alınan proje bütçe formları neticesinde gerekli 962 ve 963 nolu nazım hesapları kullanılacaktır.”

Mardin Artuklu Üniversitesi akademik birimlerinden Fen Fakültesi, Devlet Konservatuarı Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun mevzuat gereğince kurulmasına ve gerekli görevlendirmelerin yapılmasına rağmen öğrencisi bulunmadığı da raporda yer aldı. Bu birimlerde eğitim faaliyetlerinin yürütülmediği tespitine de yer verilen raporda kamu idaresinin cevabı ise şöyle aktarıldı: “Öğrenci alımı yapılabilmesi için üç öğretim üyesinin bulunması gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla ilana çıkılmasına rağmen müracaat olmaması sebebiyle öğretim üyesi alınamamıştır. Ancak şu an itibariyle iki araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi bulunmakta olup, öğrenci alınabilmesi için mevcut personelin doktoralarını bitirmeleri beklenmektedir.”

Kaynak: Gazete Duvar    (Hacı Bişkin)

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…