Özgür Denizli

Saray’ın müteahhidine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nden kötü haber

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Maltepe’deki İller Bankası arazisine konut, AVM, cami ve iş merkezi yapılmasına ilişkin plan değişikliğini ve belediyenin verdiği ruhsatı iptal etti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Maltepe Cevizli’deki İller Bankası arazisine AVM ve iş merkezi yapılmasına ilişkin plan değişikliğini ve Maltepe Belediyesi’nin verdiği ruhsatı iptal etti. Mahkeme iptal kararında söz konusu plan değişikliğiyle araziye yapılacak projenin nüfus yoğunluğuyla yeni bir mahalle oluşturacağına dikkat çekti.

Mülkiyeti İller Bankası’na ait olan ve arsa karşılığı gelir paylaşımı usulüyle Salacak ve Rönesans Gayrimenkul ortaklığına satılan arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plan tadilatı yapmış bu kapsamda Maltepe Belediyesi inşaata ruhsat vermişti. Plan değişikliğinden sonra 70 metre olan yapı yüksekliği sınırı kalkmış, belediyenin düzenlediği ruhsatla araziye 165 metrelik ofis ve 134 metrelik konut kulesi yapmasına izin çıkmıştı.

OTUZ BİN METREKARE ARAZİYE 8 KATLI İNŞAAT HAKKI VERİLDİ

2.5 emsali bulunan 30 bin 603 metrekarelik arazide 75 bin metrekarelik inşaat hakkı varken emsal fazlası 163 bin metrekare inşaat yapılıyor. Toplam kapalı alanı 240 bin metrekare olan Rönesans Maltepe projesinde iş merkezinde kapalı inşaat alanı 45 bin metrekare olacak.

PROJE BİTTİĞİNDE MALTEPE’NİN SİLÜETİ DEĞİŞECEK

Proje bittiğinde ise Maltepe’nin silüeti değişmiş olacak. TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, hem Bakanlığın plan değişikliğine hem de Maltepe Belediyesi’nin verdiği ruhsata dava açtı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, değişikliğin ve ruhsatın hukuka uygun olduğunu belirterek iptal istemini reddetti. Oda mahkeme kararını Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Davayı yeniden görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı bozarak plan değişikliğini ve belediyenin verdiği ruhsatı iptal etti.

Mahkeme kararında “Toplam inşaat emsalinin brüt parsel üzerinden hesaplanacağı plan notlarında ifade edilmiş olan konut ve ticaret alanına ilişkin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak hesaplandığında net parsel üzerinden yapılan hesaplamaya göre 558 kişi fazladan nüfus artışı oluşacağı, bununda donatı alanlarının yetersiz hale gelmesi anlamına geleceği” ifadelerine yer verdi.

MAHALLE ÖLÇEĞİNDE BİR NÜFUS OLUŞACAK

“Alana yerleşmesi hesaplanan nüfusun bilirkişi tarafından hesaplanan 2088 kişi nüfus büyüklüğü olarak mahalle ölçeğinde bir nüfus olduğuna” dikkat çeken mahkeme kararında şu tespitleri yaptı:

“Bu nüfusun ihtiyaç duyacağı park, çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı gibi donatılara ihtiyaç duyulduğu halde bu fonksiyonların ayrılmadığı alanda fonksiyonlandırıldığı ifade edilen park alanının parsel artığı üzerinde refüj içerikli dar bir bant niteliğinde olduğu bu alanın üzerinde faaliyet yapılması mümkün olmayan pasif yeşil alan niteliğinde bir alan olduğu, yine alanda getirilen yoğunluk artışı, yapılacak projenin maliyeti ve yerleşmesi muhtemel nüfusun gelir durumu da dikkate alındığında bireysel araç kullanımını arttıracağı açık olmasına karşın ulaşım altyapısında herhangi bir değişikliğin öngörülmediği, alanın trafik yoğunluğu yönünden sorunları bulunan D-100 (-5) karayolu komşuluğunda olduğu da dikkat alındığında ulaşım altyapısı üzerinde baskıyı artıracağı hususları da dikkate alındığında dava konusu planda şehircilik ilkeleri planlama esaslarında uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda dava konusu imar planı, uygulama imar planı ve bu plana dayanılarak verilen yapı ruhsatında hukuka uyarlık görülmemiştir.”

PLAN TADİLATLARI DAHA ÇOK ÖZELLEŞTİRİLEN KAMU ALANLARINDA YAPILIYOR

Davayı kazanan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen kararla ilgili şunları söyledi:

“Bu akstaki trafik yoğunluğunun her yeni projeyle ortalama yüzde 10 civarında artıyor. Çoğunlukla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bu plan tadilatları bölgenin mevcut imar planlarıyla getirilen yoğunluk-donatı alanı dengesini hızla bozuyor. Özellikle mevcut yapılaşmalara göre çok daha fazla yoğunluk getiren bu plan tadilatları, özelleştirme yoluyla satılan kamuya ait alanlarda yapılıyor. Yani hem kamusal alanlar yok ediliyor hem de bölgede büyük yoğunluk artışına neden olunuyor. Kısa bir süre önce aynı aksta Küçükyalı Karayolları arazisi de aynı şekilde satılmış ve yüksek yoğunluklu konut-ticaret fonksiyonu yüklenmişti.

Bu tür parçacıl planlamaların, kentlerin dokularına ne denli zararlar verdiğini yaşayarak görüyoruz. Bölgede yaşayanların gösterdiği duyarlılık ve meslek odaları yla birlikte gösterdikleri mücadeleler son derece önemli. Yani bu bu düzenlemelere karşı mücadele edenlerin ve meslek odalarının ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Bundan sonraki süreçlerde bu tür olumsuzlukların olmaması için umarım tüm yetkililer payına düşen sorumluluğu üstlenir.”

NE OLMUŞTU?

İhale dosyasında arazinin ticaret ve konut alanı olduğu, 2.5 emsal hakkı bulunduğu ve yükseklik sınırının 70.50 metre olduğu bilgisi yer almıştı. İhaleyi 815 milyon liralık teklifiyle Rönesans Holding’in şirketleri Salacak Gayrimenkul ve Rönesans Gayrimenkul ortaklığı kazanmıştı. Ardından Çevre Şehircilik Bakanlığı arazinin imar planlarını değiştirmiş, 21 Kasım 2013 tarihinde yapılan düzenlemeyle arazi üzerinde inşa edilecek yapılar için getirilen yükseklik sınırlamasını kaldırılmış ve plan notuna ‘İlgili idareden silüet onayı alınacaktır’ ifadesi eklenmişti.

Rönesans Holding yeni plana göre projesini hazırlamış ve CHP’li Maltepe Belediyesi’ne sunmuştu. Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden onay almak yerine bir estetik kurul oluşturarak silueti onaylamıştı. Rönesans Holding Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yapan firmaydı.

Kaynak: ARTI GERÇEK

Exit mobile version