Özgür Denizli

Sağlık emekçileri: 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ SAĞLIĞI TOPLUMSAL BİR HAK OLARAK GÖREN HDP’YE

Yüzü aşkın sağlık emekçisi HDP’ye oy vereceklerini ve bunun gerekçelerini basınla paylaştı. TTB, SES ve sağlık örgütleri yönetici ve üyelerinin içlerinde yer aldığı sağlık emekçileri sağlığı toplumsal bir hak olarak görmesi ve yeni yaşam çağrısının sağlık çağrısı olduğu gerekçeleriyle oylarını HDP’ye vereceklerini açıkladılar. Basın açıklamasında HDP’nin programında yer alan performans sisteminin, her türlü cepten ödeme ve primi sisteminin kaldırlacağı, şehir hastaneleri projelerine son verileceği gibi kar amaçlı değil toplumsal yarar amaçlı sağlık hizmet üretimini ilkesine yer verdiğinin altı çizildi.

Açıklamanın ayrıntısı şöyle:

24 HAZİRANDA OYUMUZ SAĞLIĞI TOPLUMSAL BİR HAK OLARAK GÖREN HDPYE

Bizler bu ülkenin, eşitlikçi, özgür ve dayanışmacı bir dünyanın hayallerini kuran sağlık emekçileri olarak tüm kamuoyuna ilan ediyoruz ki,

Toplumun gereksinimlerine göre yerinde, yeterli ve doğa ile uyumlu üretimin olduğu, gelirin eşitlik anlayışı ile paylaşıldığı bir toplumsal düzeni, sağlıklı olmanın altyapısı olarak tanımladığı için 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, ekolojik ve sosyal bir toplum sözleşmesi önerdiği için…

Toplumsal hakların güvence altına alınmasını, doğanın korunmasını, ülkede, orta doğuda ve dünyada sağlık için en büyük tehdit olan savaşa karşı barışı savunduğu için 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Erkek iktidarının kadına söz, yetki, karar hakkı vermeyen, kadını ve kadın bedenini sürekli olarak denetlemeye çalışan, kadın düşmanlığını kışkırtan, kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığı körükleyen, kadını erkeğe hizmet ve biat için yaratılmış bir varlık olarak gören anlayışa karşı; kadın özgürlükçü yeni bir toplumsal düzenin savunucusu olduğu için 24 HAZİRAN’DA OYUMUZU HDP’YE

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini inkâr eden ve hâkim olan heteroseksizm üzerinde yükselen düzene karşı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve baskıyı ortadan kaldırarak LGBTİ’lerin eşit ve onurlu yaşam sürdürebilmelerinden yana olduğu için… 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm din, inanç ve mezheplerin kendilerini özgürce ifade etme haklarını savunduğu için …

Başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünya halklarının kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri ve halkların kendi kendilerini yönetecekleri demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını savunduğu için 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Esnek ve güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya karşı örgütlü ve güvenceli çalışmayı savunduğu, işçilerden ve emekçilerden yana olduğu için …

İşçi cinayetleri ve meslek hastalıklarına karşı mücadeleyi önüne hedef olarak koyduğu için…24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Eğitim sisteminin özgürlükçü, laik ve bilimsel bir içerikte ve anadili temelinde çok dilli hale getirilmesinden yana olduğu için

Özgür düşüncenin, akademik üretimin, insan ve doğa yararına bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve çoğaltılmasını savunduğu; özgür, demokratik bir üniversite yapılanmasını kurmayı hedeflediği için… 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Demokrasiyi temsili meclisle sınırlı görmeyerek yurttaşların tartışma, örgütlenme ve karar mekanizmalarına doğrudan katılımının önündeki tüm engellerin kaldırılması, her düzeyde halk denetiminin geliştirilmesi, halkın söz ve karar hakkının savunulmasından yana olduğu için,

İşleyen darbe mekaniğinin ve Ohal’in yarattığı tahribatları ortadan kaldırmaya talip olduğu, KHK’lar ile medeni ölü haline getirilmeye çalışılan bizlerin, mücadelemizde yanımızda olduğu için;

Kaynakları sömüren mafyatik ilişkilere ve ekonomik krizi yaratan düzene gerçek tek alternatif olduğu için 24 HAZİRANDA OYUMUZ HDPYE

***

Sağlığı toplumsal bir hak olarak görüp diğer tüm toplumsal haklarla birlikte ele aldığı için…

Sağlıklı varolabilme-yaşama ortamının ve olanaklarının sağlanmasını sağlık hakkı için vazgeçilmez olarak ele aldığı için… 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Kar amaçlı sağlık hizmet üretimini sağlık açısından tehdit olarak görüp sağlık kurumlarının yeniden asli işlevlerine döndürülmesini öncelikli hedefleri arasında koyduğu için…

Sağlık hizmetlerinde prim, katkı-katılım payı, ilave ücret gibi her tür vatandaştan para alan uygulamalara son vereceği için…

Döner sermaye, performansa dayalı ücretlendirme, toplam kalite yönetimi, yalın üretim gibi kar odaklı uygulamalara son verip toplumsal yararı esas alan çalışmayı ilke edindiği için… 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Halkın parasını çarçur eden, kentlerin hafızasını silen, ekolojiyi yok sayan, kar etmeyi temel amaç edinen, sağlık emekçilerini hastaya ve mesleklerine yabancılaştıran, beş yıldızlı otel konforu ve sağlık sorunlarının çözümünün yeni kıbleleri olarak gösterilen devasa şehir hastaneleri projelerine son vereceği için… 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetlere öncelik verdiği, tüm sorumluluğun bireye yüklendiği kişisel korunma değil, kamunun devreye girdiği toplumsal korunmaya öncelik verdiği için

“Halk Sağlığı Birimleri” ile sağlığın toplumsallaşması çalışmalarını önüne koyduğu için…24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimini esas alarak üretilmesini savunduğu için…

Ülkede yaşayan herkesin yararlanabileceği eşit, parasız, ulaşılabilir, bilimsel-nitelikli ve anadilinde bir sağlık hizmet sunumunu savunduğu için…24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

Saglık hizmetinin birey ve toplum üzerinde bir iktidar aracı olarak kullanılmasına karsı cıktığı için…

Sağlık hizmetlerinin demokratikleştirilmesinden yana olduğu için 24 HAZİRAN’DA OYUMUZ HDP’YE

***

Biz sağlık emekçileri yeni yaşam çağrısını, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir toplum çağrısı olarak gördüğümüz için 24 Haziranda oylarımızı HDPye veriyor ve tüm sağlık emekçilerini HDPye oy vermeye çağırıyoruz.

Exit mobile version