Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN”

Hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddet hız kesmeden sürüyor. Son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD asistanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın nöbeti sırasında hastasıyla ilgilenirken saldırıya uğradı ve darp edildi.

Sağlık alanında yaşanan şiddette dikkat çekmek amacıyla Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla tabip odaları bulundukları illerin hastane bahçelerinde, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirdiler.

20 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen eylemlerde okunan “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” başlıklı basın açıklamasında TTB’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Batman, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Van, Adana, Eskişehir, Kırklareli, Konya, Antalya, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Muğla, Samsun, Mersin, Manisa, Edirne, Denizli ve birçok ilde gerçekleştirilen eylemlerde, hekimler ve sağlık çalışanları attıkları sloganlar, taşıdıkları pankart ve dövizlerle tepkilerini ve taleplerini dile getirdi.

Denizli Tabip Odası: Doktorlara ücretsiz aikido dersi!

İlginç bir önlemde Denizli Tabip Odasından geldi: Doktorlara ücretsiz aikido dersi! Hekimler ve sağlık çalışanlarının da katıldığı basın açıklamasında konuşan Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Meral Alten, sağlık çalışanlarının saldırıların artarak devam ettiğini hatırlatarak, günlük en az 30 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını dile getirdi. Saldırılara ‘dur’ denilmesi gerektiğini ifade eden Alten, Denizlili doktorlar olarak şiddetten korunmak için ilginç bir yöntemden de bahsederek şunları söyledi:

“Bu konu ile ilgili tüm yetkilileri ve yöneticileri acil önlem almaya davet ediyoruz. Şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bu cezada indirim uygulanmamasını istiyoruz. Denizli Tabip Odası olarak acil yapabileceğimiz ilk önlem kendimizi savunmak adına üyelerimize ücretsiz ‘aikido’ kursu açmak olacaktır. Bunun çözüm olmayacağı bilincindeyiz ama zarar verme diyerek hekimliğe başlayan bizler önce zarar görme durumuna geldiysek artık şiddete karşı gereken önemin verilmesi ve cezaların uygulanmasının da vakti geldi hatta geçmek üzeredir”

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan eylemde de sağlık çalışanlarına karşı şiddete karşı duyulan öfke dile getirildi. Sağlık çalışanlarına kokartlar dağıtıldı.

Saldırıya uğrayan doktora, ülkenin ve dünyanın dört bir yandan kadın hekimlerden ‘geçmiş olsun’ çiçeği

Şanlıurfa’da hasta yakını tarafından darp edilen doktora dünyanın birçok ülkesi ile Türkiye’nin tüm illerinden kadın hekimler tarafından gönderilen çiçekler hastanenin acil servis koridorlarını süsledi.

TTB adına yapılan basın açıklmasının tam metni şöyle

ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN

17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi görmekte olup hayati tehlikesi devam etmektedir.

Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir.

Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir.

Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir!

Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir.

Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür.

Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır.

Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri Türk Ceza Kanuna bir ek maddeyi kapsamaktadır. Bu ek madde ile:

“Kamunun Sağlığına karşı suçlar:

Sağlık hizmetini Engelleme:

(1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu filler sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.

Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…