Sağlık Bakanlığı, haziranda İstanbul için 886 yeni aile hekimliği kadrosu açtı ancak sadece 35 hekim başvurdu. Başvuruların da 21’i ile sözleşme imzalandı. Bu durum sistemde yaşanan krizi de gösterdi. Kadrolara bu kadar az başvuru yapılmasının nedenlerinin başında hekimin çalışacağı binayı bulma, kiralama, ekibi oluşturma, tüm altyapıyı kurma ve hatta hastayı da bulması geliyor.

Sağlık Bakanlığı, haziran ayında İstanbul için 886 yeni aile hekimliği kadrosu açtı. Yalnızca 35 hekim boş kadrolara başvurdu ve bu başvuruların da 21’i ile sözleşme imzalandı. Açılan kadrolara bakıldığında birçoğunun binasının bile olmadığı, hekimin kadro açılan yerlere yerleştirilmesinin yapılması durumunda çalışacağı binayı bulma, kiralama, ekibi oluşturma, altyapının tamamını kendisinin tamamlaması gibi durumlarla karşı karşıya olduğu görülürken; bazı semtlerde ise aile hekimine kayıtlı nüfus sayısının sıfır olduğu, atanan doktorların bu nedenle ayrıca bir de hasta bulmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

Sorunlar bu kadarla bitmiyor. Atanan hekime bakanlık 22 günlük süre veriyor ve bu süre içinde tüm eksikleri tamamlayarak hizmete başlaması, aksi halde hiçbir haktan yararlanamayacağı, 1 yıl boyunca yeniden aile hekimliği yerleştirme başvurusunda bulunamayacağı ifade ediliyor.

Hekimler, aile hekimliğinin eskisi kadar cazip olmadığını, tercih edilmediğini, hatta istifaların bile yaşandığını belirterek “Aile hekimliği sistemi çöktü, sistem krizde. Koruyucu hekimlik yapılamaz hale geldi. Birinci basamak sağlık hizmeti tümüyle kamusal hizmet olmalı, yani binası kamu binası, çalışanları da sözleşmeli değil kamu personeli olmalı. Hekim bina bulma, araç-gereç temini gibi konularla ilgilenmemeli” diyorlar.

İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu’ndan hekimler, 2004 yılından bu yana ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinde “Sağlık parayla, binası kirayla” döneminin başladığını belirterek “Hekim bina, araç-gereç, demirbaş hatta motorlu taşıtını dahi kendisi temin edecektir. Artık bir ekip hizmeti kalmamıştır. Bir aile hekimliği birimi, bir hekim ve bir aile sağlığı çalışanından ebe, hemşire, sağlık memuru veya acil tıp teknisyeninden ibarettir. Halen İstanbul’da 300 aile hekimi tek başına hizmet veriyor. Bu iki kişilik ekip bile oluşturulamıyor” diyorlar. Hekimler, “Yıllardır Sağlık Bakanlığı’nın yapamadığını 22 günde meslektaşımızdan yapmasını istiyor. Sistem krizde. Birinci basamak sağlık hizmeti yurttaşın hatta hekimler gözündeki konumu yıpranıyor” diyor.

Kaynak: Cumhuriyet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…